Novinky zo života LOTOSu

LOTOS – O stave občianskej spoločnosti

Regionálne televízie sú neoddeliteľnou súčasťou občianskej spoločnosti. Tie slovenské sú združené v spolku Lotos, A práve spolky, združenia, nadácie, kluby a ďalšie objekty občianskej spoločnosti boli počas uplynulých troch rokov objektom Národného projektu Výskum, ktorého výsledkom je analýza občianskej spoločnosti.

Čítať viac