Na stiahnutie

Stanovy spolku LOTOS ako záujmového združenia právnických osôb prevádzkujúcich televízne vysielanie.

Prihláška za člena spolku LOTOS. Prihlášku je potrebné vyplniť a odoslať na adresu sídla spolku.

Logo spolku LOTOs v krivkách vo formáte pdf.

Etický kódex novinára vypracovaný Slovenským syndikátom novinárov.