Stretnutie v Subotici.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Počas stretnutia troch združení, ktoré sa konalo v Subotici (Srbsko) 3. a 4. decembra 2022 si zástupcovia združení LOTOS – Slovensko, HTOE – Maďarsko a COMNET – Srbsko vymenili skúsenosti o práci lokálnych a regionálnych televízií, názory o perspektíve lokálnych a regionálnych televízií v budúcom období. Hovorilo sa o etablovaní spolupráce troch združení vo všetkých oblastiach, ktoré sú dôležité pre prácu lokálnych a regionálnych televízií.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu

Pracovné stretnutie.

Na stretnutí sme prerokovali spoluprácu LOToSu, Slovenského syndikátu novinárov a