Pracovná návšteva Prahy

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dnes plodné pracovné stretnutie s Vladimírom Skalským , výsledkom ktorého bude aj memorandum o spolupráci so Slovenským domom v Prahe a Združením lokálnych a regionálnych televízii Slovenska. Tešíme sa na spoluprácu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu

Pracovné stretnutie.

Na stretnutí sme prerokovali spoluprácu LOToSu, Slovenského syndikátu novinárov a