Technická podpora pre televíznych vysielateľov

Nitranet s.r.o

Hornočermánska 55,
949 12, Nitra
Slovenská republika

IČO: 36534633
DIČ: 2021509545
IČ DPH: SK2021509545

Číslo účtu: SK0275000000004007916626
SWIFT/BIC: CEKOSKBX