Pozvánka na 25. Rodinné video – FILMFEST Hrádok 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

V Liptovskom Hrádku sa v náhradnom termíne uskutoční jubilejný 25. ročník medzinárodnej súťaže amatérskych filmov RODINNÉ VIDEO – FILMFEST HRÁDOK 2022.

Súťaž nekomerčných filmov s medzinárodnou účasťou • Hlavným poslaním súťaže je • podporovať nekomerčnú tvorbu filmových amatérov v širokom vekovom spektre. • objaviť a podchytiť začínajúcich autorov jednotlivcov aj rodinné tímy, majiteľov foto a videotechniky zakúpenej k zaznamenávaniu (nielen) RODINNÝCH udalostí. • podnietiť filmárov k ochote predstaviť svoje snímky a zúčastniť sa konfrontácie. • inšpirovať sa navzájom pre zlepšenie vlastnej tvorby.

Viac na – https://www.lks.sk/podujatia/2022_filmfest_hradok

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu