Dunajské inšpirácie v cestovnom ruchu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Cieľ podujatia: Kreatívna výmena “good practice” očami novinárov z vybraných dunajských krajín so stake-holdermi v povodí Dunaja v Bratislave. Workshop a brainstorming prebehnú s cieľom propagovať cestovný ruch na Dunaji v Bratislave. Podujatie voľne nadväzuje na konferenciu Na jednej lodi, ktorú BTB zorganizovalo v marci 2022.

Kreatívny workshop – Prioritné témy cestovného ruchu na Dunaji v médiách

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu

Pracovné stretnutie.

Na stretnutí sme prerokovali spoluprácu LOToSu, Slovenského syndikátu novinárov a