LOTOS

Spolok lokálnych a regionálnych televízií Slovenska

Sme hrdí na to, že pomáhame lokálnym a regionálnym televíziám. Poskytujeme systematickú metodickú a odbornú pomoc, a to najmä rôzne školenia, semináre, pomáhame pri publikačnej činnosti a podobne.

Chceme, aby regionálne médiá, ktoré sú k potrebám diváka najbližšie, mohli nezávislo a kvalitne šíriť spravodajstvo a publicistiku z diania v najbližšom okolí, čo napomôže informovanosti spoločnosti s prehľadom o dianí v ich regióne.

69 televízií

Spolok LOTOS združuje až 69 televízií po celom Slovensku a vytvára tak najväčšiu divácku základňu.

Nezávislé a pravdivé informácie

Spolok LOTOS presadzuje nezávislosť šírenia informácií lokálnych a regionálnych médií, ktoré majú k dianu v regióne diváka najbližší vzťah.

Zastupovanie členov voči štátnym orgánom

Spolok LOTOS zastupuje svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, organizáciám, ktoré sa zaoberajú ochranou autorských práv a subjektom pôsobiacim v mediálnej oblasti

Odborná pomoc a členské výhody

Spolok LOTOS koordinuje spoluprácu vo výrobe, distribúcii a vysielaní spoločných programov a taktiež vyjednáva u dodávateľov výhodné ponuky pre regionálne a lokálne televízie

Spoločne podporujeme televízie, ktoré sú nám najbližšie

Regionálne a lokálne televízie majú neraz sťažené podnikanie v mediálnej oblasti. Častokrát práve ony otvárajú dôležité témy, pretože sa na dianie, oproti iným médiám, pozerajú oveľa detailnejšie. To prostredníctvom tímov, ktoré sú s regiónom úzko späté.

Spolok LOTOS preto napomáha vytvárať pre tieto médiá prijateľnejšie a jednoduchšie podmienky, najmä v oblasti tvorby obsahu a komunikácie s veľkými inštitúciami či štátnymi orgánmi.

Nový diel Právnické okienko

Právnické okienko: Ako nakúpiť vianočné darčeky tak, aby sme sa vyhli následným nepríjemnostiam? Určite sa

Na pokraji síl

Zdravotníci na Covidovom oddelení odkazujú ľuďom, že jediná ochrana pred vážnym priebehom ochorenia Covid je

NELOVÍME PRE KORISŤ

Svetový deň sokoliarstva 16.11 sme si pripomenuli premiérou dokumentárneho filmu „Nelovíme pre korisť, ale pre

Zľavy iba pre členov LOTOS

V snahe získať produkty potrebné na fungovanie a prezentáciu regionálnych televízií za čo najvýhodnejšiu cenu, pravidelne rokujeme s rôznymi dodávateľmi. Spojenie viacerých televízií v jednom celku v tomto smere vytvára silnejšiu pozíciu na vyjednávanie o cenách.

Webová stránka

Nová webová stránka
s modernými funkciami
  • Zľava pre členov
Čoskoro

Protiveterné
ochrany na mikrofón

Nová webová stránka
s modernými funkciami
  • Zľava pre členov
V jednaní

Oblečenie
pre tím v teréne

Nová webová stránka
s modernými funkciami
  • Zľava pre členov
Čoskoro