LOTOS

Spolok lokálnych a regionálnych televízií Slovenska

Sme hrdí na to, že pomáhame lokálnym a regionálnym televíziám. Poskytujeme systematickú metodickú a odbornú pomoc, a to najmä rôzne školenia, semináre, pomáhame pri publikačnej činnosti a podobne.

Chceme, aby regionálne médiá, ktoré sú k potrebám diváka najbližšie, mohli nezávislo a kvalitne šíriť spravodajstvo a publicistiku z diania v najbližšom okolí, čo napomôže informovanosti spoločnosti s prehľadom o dianí v ich regióne.

69 televízií

Spolok LOTOS združuje až 69 televízií po celom Slovensku a vytvára tak najväčšiu divácku základňu.

Nezávislé a pravdivé informácie

Spolok LOTOS presadzuje nezávislosť šírenia informácií lokálnych a regionálnych médií, ktoré majú k dianu v regióne diváka najbližší vzťah.

Zastupovanie členov voči štátnym orgánom

Spolok LOTOS zastupuje svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, organizáciám, ktoré sa zaoberajú ochranou autorských práv a subjektom pôsobiacim v mediálnej oblasti

Odborná pomoc a členské výhody

Spolok LOTOS koordinuje spoluprácu vo výrobe, distribúcii a vysielaní spoločných programov a taktiež vyjednáva u dodávateľov výhodné ponuky pre regionálne a lokálne televízie

Spoločne podporujeme televízie, ktoré sú nám najbližšie

Regionálne a lokálne televízie majú neraz sťažené podnikanie v mediálnej oblasti. Častokrát práve ony otvárajú dôležité témy, pretože sa na dianie, oproti iným médiám, pozerajú oveľa detailnejšie. To prostredníctvom tímov, ktoré sú s regiónom úzko späté.

Spolok LOTOS preto napomáha vytvárať pre tieto médiá prijateľnejšie a jednoduchšie podmienky, najmä v oblasti tvorby obsahu a komunikácie s veľkými inštitúciami či štátnymi orgánmi.

Náš nový mimoriadny člen

Sme veľmi radi, že môžeme medzi nami privítať nového mimoriadneho člena nášho spolku. Českú celoplošnú televíziu regionalnitelevize.cz Televízny program s názvom regionalnitelevize.cz mediálne prepája všetky

On line stretnutie Rady spolku LOToS

Zasadnutie viedol : Boris Rizman, výkonný riaditeľPrítomní členovia Rady: Dália Šaškovičová, Marcel Blahut, Ivan Príkopa /ospravedlnený/ a

Stretnutie na východe

Výkonný riaditeľ Boris Rizman sa stretol v členmi Rady LOTOSu na východnom Slovensku. Odsúhlasili sme