Travel&Emotions 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lotos je mediálny partner fotografickej súťaže do ktorej sa zapojili autori z 12. krajín sveta, ktorí poslali spolu 254 fotografií. FIJET Slovakia člen Medzinárodnej federácie novinárov a autorov v oblasti cestovného ruchu organizuje množstvo podujatí. Jedným z nich je aj fotografická súťaž Travel and Emotions. Vernisáž bola v stredu 16. novembra v Poprade v Sherfelovom dome.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu

Pracovné stretnutie.

Na stretnutí sme prerokovali spoluprácu LOToSu, Slovenského syndikátu novinárov a