Pracovné stretnutie v Žiline

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Na dnešnom pracovnom stretnutí v Žiline. LOToS, SLOVENSKO-POĽSKÁ OBCHODNÁ KOMORA (SPOK) a ŽILINSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SLOVENSKEJ OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY (ŽRK SOPK). Prebrali sme možnosti spolupráce s našimi členskými regionálnymi televíziami.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu

Pracovné stretnutie.

Na stretnutí sme prerokovali spoluprácu LOToSu, Slovenského syndikátu novinárov a