Pietna tryzna vo Varíne

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Spomínanie budúcnosti. Pietna tryzna – 80. výročie deportácie varínskych židov. Súčasťou pietnej tryzny bolo aj odhalenie pamätnej tabule venovanej všetkým zavraždeným varínskym židovským občanom.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu

Pracovné stretnutie.

Na stretnutí sme prerokovali spoluprácu LOToSu, Slovenského syndikátu novinárov a