ZMENA KLÍMY

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

PODPORA INFORMAČNÝCH AKTIVÍT ZAMERANÝCH NA ZNÍŽENIE RIZIKA POVODNÍ A NA OBJEKTÍVNE INFORMOVANIE O NEPRIAZNIVÝCH DÔSLEDKOCH ZMENY KLÍMY

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu