30. medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák

S radosťou Vám oznamujeme, že aj tento rok sa v Košiciach opäť uskutoční 30. ročník Medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák. 14. – 20. október 2024 , Košice, Slovakia

Festival organizuje Nadácia mestskej televízie. Košice sa v uplynulých rokoch stali neformálnym, ale vysoko uznávaným centrom európskych lokálnych televízií a tiež mladých talentovaných filmárov. Sme radi, že v obrovskom množstve komerčných televízií ste sa nikdy neprestali sústrediť na ľudský osud, potreby ľudí a autentické záujmy. Vaše filmy z predchádzajúcich rokov sú toho dobrým príkladom. Odporúčame zapojiť svoje filmy do súťaže Zlatý žobrák. Očakávame vstupy, ktoré odrážajú život a osudy ľudí žijúcich na vašom mieste. Vítame aj diela, ktoré objavujú vážne problémy súčasnej spoločnosti ako korupcia, vydieranie, problémy menšín a cezhraničné, vojnové konflikty, korona a detské osudy.

Uzávierka filmov, ktoré sa k nám dostanú v Košiciach, je 20. september 2024.

Ak chcete zaregistrovať svoj film, prejdite na stránku http://www.filmfreeway.com

Ostatné novinky zo života LOTOSu