Stretnutie v Trnave

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Členka rady spolku LOTOS Dalia Šaškovičová, riaditeľka MTT Trnava sa stretla s výkonným riaditeľom spolku LOTOS, Borisom Rizmanom. Prejednali možnosť vytvorenia oblastného zastúpenia spolku LOTOS pre západné Slovensko – Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj. Oboznámili sa s možnosťou spolupráce s KOCR, výrobou dokumentov o cestovnom ruchu a ich výmenou v sieti členských televízií.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu