Revolúcia vo vzdelávaní

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Anton Adamčík a Miroslav Sopko prijali pozvanie do TV Bratislava a predstavili zásadnú zmenu vo vzdelávaní, ktorá sa volá EDUvolúcia

Uvidíte vo vysielaní našich členských televízií.

Ďakujeme priateľom s Tv Bratislava za poskytnutie diskusie.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu