LOTOS – O stave občianskej spoločnosti

Regionálne televízie sú neoddeliteľnou súčasťou občianskej spoločnosti. Tie slovenské sú združené v spolku Lotos, A práve spolky, združenia, nadácie, kluby a ďalšie objekty občianskej spoločnosti boli počas uplynulých troch rokov objektom Národného projektu Výskum, ktorého výsledkom je analýza občianskej spoločnosti.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Regionálne televízie sú neoddeliteľnou súčasťou občianskej spoločnosti. Tie slovenské sú združené v spolku Lotos, A práve spolky, združenia, nadácie, kluby a ďalšie objekty občianskej spoločnosti boli počas uplynulých troch rokov objektom Národného projektu Výskum, ktorého výsledkom je analýza občianskej spoločnosti.

https://www.youtube.com/watch?v=dxr3eheF0Xg

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu