Voľby do Európskeho parlamentu 2024

V súvislosti s voľbami do EP, ktoré sa budú konať dňa 8. 6. 2024, schválila Rada na svojom zasadnutí dňa 9. 5. 2024 Komentár k zákonnej úprave poskytovania obsahových služieb v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu 2024.

Diskusné programy pred voľbami do EP môžu vysielať komerčné stanice aj AVMS, politická propagácia v internetovom vysielaní nie je povolená. Oprávnení vysielatelia nemusia, ale môžu vysielať okrem politickej propagácie aj diskusné programy so zástupcami kandidujúcich politických strán alebo koalícií politických strán. To však len v prípade, ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila Rada pre mediálne služby. Projekty diskusných programov počas volebnej kampane musia vysielatelia Rade predložiť najmenej 30 dní pred začiatkom ich vysielania.

Viac na – https://rpms.sk/sites/default/files/2024-05/Usmernenie_k_vysielaniu_pocas_volebnej_kampane_pre_volby_do_europskeho_parlamentu_2024.pdf

Ostatné novinky zo života LOTOSu