Srdečné stretnutie.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Výkonný riaditeľ spolku Lotos Boris Rizman sa dnes stretol s majiteľom Tv Senec. Csaba Farkas informoval o úmysle získania vysielacej licencie pre svoju televíziu. Počas družného rozhovoru našli spôsoby a možnosti ďalšej spolupráce.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu

Pracovné stretnutie.

Na stretnutí sme prerokovali spoluprácu LOToSu, Slovenského syndikátu novinárov a