Odovzdávanie cien FIJET SLOVAKIA

Naši partneri z novinárskej organizácie FIJET SLOVAKIA odovzdali 15. mája 2024, počas podujatia Ministerstva cestovného ruchu a športu SR „Dimenzie cestovného ruchu ̋, vybraným oblastným a krajským organizáciám cestovného ruchu CENU FIJET SLOVAKIA 2023 za vysoko profesionálnu komunikáciu s novinármi a kvalitu poskytovaných informácií médiám. Ďakujem všetkým, ktorí sa hlasovania zúčastnili.

https://www.youtube.com/watch?v=PEMJoPTs_Yg

Ostatné novinky zo života LOTOSu