Stretnutie na východe

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Výkonný riaditeľ Boris Rizman sa stretol v členmi Rady LOTOSu na východnom Slovensku. Odsúhlasili sme si účtovnú závierku za rok 2021 a prebrali ďalšie aktivity našeho združenia. Marcel Blahut z Tv Reduta navrhol zorganizovať stretnutie zo zástupcami Rady pre vysielanie a retransmisiu a oboznámiť našich členov o zmenách vo volebnom zákone. Vladimír Seman informoval o možnosti prijať za mimoriadnych členov redakcie zo Srbska a Ukrajiny.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu