Stretnutia na východnom Slovensku

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Výkonný riaditeľ spolku LOTOS, Boris Rizman, navštívil mestá Košice a Spišská nová Ves, kde sa stretol s členmi rady Vladom Semanom a Marcelom Blahutom. Prejednali možnosť vytvorenia oblastného zastúpenia spolku LOTOS na východnom Slovensku. Kancelária sa bude nachádzať v Košiciach v Jumbo centre na prvom poschodí. Oboznámili sa s prebiehajúcimi rokovaniami zo SOZA –  Slovenský ochranný zväz autorský a s predstaviteľmi Úradu vlády o vzájomnej spolupráci. 

Ing. Vladimir Seman informoval o stretnutí  s predsedom vlády Eduardom Hegerom počas jeho návštevy v Košiciach.  Premiér sa vyjadril kladne o práci regionálnych médií a zdôraznil ich úlohu pri informovaní o dôležitých  témach v regiónoch, ktoré  nemajú primeraný priestor v celoplošných médiách. Eduard Heger súhlasil s aktívnou spoluúčasťou na príprave spoločného konceptu podpory kvalitnej novinárskej práce v regiónoch.  

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu