Sexuálne vykorisťovanie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sexuálne vykorisťovanie naďalej najčastejšia forma zneužívania v rámci obchodovania s ľuďmi na Slovensku

MV SR spúšťa ďalšiu informačnú kampaň Ministerstvo vnútra SR sa zapojilo do kampane zameranej na boj proti obchodovaniu s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Pôvodcom myšlienky a tvorcom kampane je prioritne EUROPOL, tiež Generálne riaditeľstvo pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi v Bulharsku a
Národná komisia pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Sexuálne vykorisťovanie patrí naďalej medzi najčastejšie formy zneužívania v rámci
obchodovania s ľuďmi. V sledovanom období za roky od 2008 do 2021 bolo do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi zaradených celkom 306 obetí, z toho bolo sexuálne vykorisťovaných 122 obetí, čo predstavuje 40 % z celkového počtu zaradených obetí do programu. Obeťami sexuálneho vykorisťovania sa stávajú prevažne ženy, no zachytili sme aj prípady sexuálne vykorisťovaných mužov. Alarmujúce je, že pri
sexuálnom vykorisťovaní zaznamenávame za ostatné roky zvýšený počet detských obetí. Ani rok 2021 nebol výnimkou. Z celkového počtu identifikovaných obetí obchodovania s ľuďmi (43) bolo sexuálne vykorisťovaných celkom 18 osôb, z ktorých 10 detí (8 dievčat a 2
chlapci). Ministerstvo vnútra SR preto neváhalo zapojiť sa do spomínanej informačnej kampane. Súčasťou kampane sú plagáty a videá so zameraním sa len na sexuálne vykorisťovanie v rámci obchodovania s ľuďmi, ktoré je celosvetovo s pracovným vykorisťovaním dlhodobo najčastejšími podobami obchodovania s ľuďmi. Prostredníctvom info letákov a videí vyzývame verejnosť na ohľaduplnosť a citlivý prístup k problematike i obetiam, ktoré
sa medzi nami pohybujú a potrebujú pomoc. „O problémoch nepríjemných témach potrebujeme hovoriť otvorene. Oceňujem prácu mojich kolegov. Verím, že informovanie verejnosti pomôže eliminovať tento druh zneužívania žien, mužov a najmä detí,“ povedal minister vnútra SR Roman Mikulec. Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR aktívne pripravovalo podklady, texty a slogany pre slovenského občana. Tie budeme spolu s videom zverejňovať nasledujúce mesiace na sociálnych sieťach rezortu vnútra akými sú
FB, LinkedIn, Instagram tak, aby sme zachytili aj prednáborové obdobie v rámci letných brigád.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu