Právnické okienko – pracovné právo 2 časť.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca Nevyplatená mzda, nevyplatené cestovné náhrady či nevyplatená náhrada mzdy za dočasnú pracovnú neschopnosť. Takisto aj vystavenie lekárskeho posudku v súvislosti so zdravotnými obmedzeniami či bezprostredné ohrozenie života a zdravia. Aj toto sú vážne dôvody, pre ktoré môže zamestnanec okamžite ukončiť pracovný pomer. Advokát Vladimír Kašuba v právnickom okienku hovorí aj o okamžitom skončení pracovného pomeru u cudzincov a treste vyhostenia.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu