Pracovné stretnutie o podpore cestovného ruchu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Profesorka Novacká, prezidentka FIJET Slovakia, združenia, ktoré je členom svetovej federácie novinárov píšucich o cestovnom ruchu, Boris Rizman, riaditeľ LOTOSu – združenia regionálnych televízií Slovenska a riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu v Trnave pani Agáta Mikulová o príprave infocesty a vzájomnej spolupráci pri propagácii cestovného ruchu v Trnavskom kraji.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu