PODPIS MEMORANDA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., Dekanka Fakulty masmédií, RNDr. Michal Mutňanský, riaditeľ PEVŠ a Boris Rizman, výkonný riaditeľ Spolku lokálnych televízií Slovenska LOToS, podpísali Memorandum o spolupráci. V pondelok 18. 10. 2021 v Bratislave, v sídle Fakulty masmédií PEVŠ, prejavili vôľu spolupracovať pri výchove kvalitných novinárov s potenciálom profesijného rastu už od začiatku ich štúdia a v záujme tohto cieľa uzatvorili dohodu o spolupráci.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu

Na pokraji síl

Zdravotníci na Covidovom oddelení odkazujú ľuďom, že jediná ochrana pred

NELOVÍME PRE KORISŤ

Svetový deň sokoliarstva 16.11 sme si pripomenuli premiérou dokumentárneho filmu