Otvorené a transparentné vládnutie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Otvorené a transparentné vládnutie by malo byť cieľom každej vyspelej demokracie. Dôležitým znakom otvoreného vládnutia je podporu spolupráce a partnerstva medzi občianskou spoločnosťou a vládou. Na Slovensku sa o to stará unikátny úrad ktorý priamo prepája občiansku spoločnosť čiže mimovládne organizácie, kluby, združenia a podobne s vládnymi úradmi. Cieľom je vytvoriť spojenia a spoluprácu. Je to Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu

KINOTIP 08-05-2021

Relácia KINOTIP filmového publicistu Martina Adama Pavlíka v aktuálnej časti prináša: