Odovzdávanie cien za žurnalistiku za rok 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

V sídle Európskeho parlamentu v Bruseli sa 14.10.2021 odovzdávali ceny Dafne Caruanovej Galiziovej.  Náš spolok LOToS zastupoval výkonný riaditeľ Boris Rizman.  Za účasti európskych novinárov, cenu a finančný príspevok v hodnote 20 000 eur, víťazom odovzdal Anthony Bellanger, generálny sekretár IFJ (Medzinárodná federácia novinárov).

Viac o súťaži nájdete na – http://www.ssn.sk/24599/cenu-daphne-caruany-galizie-za-zurnalistiku-za-rok-2021-ziskal-projekt-pegasus/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu

Na pokraji síl

Zdravotníci na Covidovom oddelení odkazujú ľuďom, že jediná ochrana pred

NELOVÍME PRE KORISŤ

Svetový deň sokoliarstva 16.11 sme si pripomenuli premiérou dokumentárneho filmu