Nová relácia na obrazovkách našich televízií – FIT S LEXI

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Domácim tréningom vás bude sprevádzať trénerka Lexa

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhrES9rVT5sPwkDXotG8b233CIdrwfpA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu

PODPIS MEMORANDA

Prezidentka FIJET SLOVAKIA Ľudmila Novacká a Boris Rizman, výkonný riaditeľ

Návšteva Bulharska.

Zástupca združenia LOToS sa zúčastnil na vernisáži výstavy fotografií Travel