Návšteva Bulharska.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zástupca združenia LOToS sa zúčastnil na vernisáži výstavy fotografií Travel & Emotions 2023 (Cestovanie a emócie 2023) v Bulharskom Blagoevgrade. Prezidentka našej partnerskej organizácie FIJET Slovakia Ľudmila Novacká a člen poroty Martin Valo slávnostne otvorili výstavu autorov a novinárov, ktorí píšu o cestovnom ruchu. V programe bola aj prehliadka starobylého mesta Blagoevgrad, prijatie u primátora mesta Bansko, ako aj návšteva významného lyžiarskeho strediska Bansko.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu

PODPIS MEMORANDA

Prezidentka FIJET SLOVAKIA Ľudmila Novacká a Boris Rizman, výkonný riaditeľ