LOTOS – Na občanoch záleží 1

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ako zapájať občanov do života v meste , obci? Ako budovať vzťah občanov k svojmu mestu, obci? Dozviete sa z našich videí ktoré vyrábame v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu