Ďalší krok k užitočnej spolupráci.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Stretnutie zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a spolku LOToS sa uskutočnilo v Bratislave 21.9.2021. Pri neformálnych rokovaniach sme načrtli možnosti vzájomnej spolupráce. V najbližšej dobe nás čaká podpis memoranda a vytýčenie priorít.

Viac o činnosti ZMOS nájdete na – https://www.zmos.sk/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu