Dĺžka v min: 1:29
Autori: Beáta Oravcová, Oto Vojtičko, Patrik Novotný
Krátky popis: Krátky hudobný klip, kde dôležitú úlohu zohrávajú farby a detská hra.