Dĺžka v min: 12:46
Autori: Peter Reviľák, Miroslav Jaščur
Krátky popis: Štyria ocenení Bardejovčania očami svojich potomkov