Dĺžka v min: 3:17
Autori:Dana Reindlová, Zlatko Petráš
Krátky popis: Zdalo by sa, že po dvoch neúrodných rokoch tohtoročná bohatá úroda jabĺk všetkých poteší. Nás zavolali na miesto, kde sa jablká stali predmetom sváru