Dĺžka v min: 4:26
Autori: Miroslava Otrísalová
Krátky popis: Do triedeného odpadu patria i jedlé oleje z domácností. Aké podmienky majú vytvorené obyvatelia Senice?