Dĺžka v min: 3 :35
Autori: Miriam Hozzová, Juraj Goláň
Krátky popis: Na podnet divákov sme hľadali odpovede na ich otázky. Z reportáže sa dozvedeli, ako mesto plánuje postupovať v probléme, ktorý ich trápi.