X

Dňa 28. novembra 2014 sa v Dolnom Kubíne uskutočnilo zasadnutie Kongresu LOToS. Zástupcovia členských TV LOToS odsúhlasili Správu o činnosti a Účtovnú závierku LOToS za predchádzajúci rok (2013).

Kongres prijal za riadnych členov LOToS (v zmysle platných Stanov ):

Kongres vzal na vedomie ukončenie členstva v LOToS na vlastnú žiadosť (v zmysle platných Stanov):

Vylúčenie členov z LOToS-u (v zmysle platných Stanov ):

Kongres LOToS rozhodol o vylúčení členských TV LOToS, ktoré nebudú mať ku dňu 31. 1. 2015 uhradený členský poplatok vo výške 270,- EUR za rok 2012 a 270,- EUR za rok 2013. Televízie, ktorých dlžná čiastka nebude pripísaná na účet LOToSu najneskôr 31.1.2015, sú v zmysle platných Stanov vylúčené zo Spolku LOToS, z dôvodu neplnenia si členských povinností a ich členstvo v Spolku LOToS končí dňa 1.2.2015.

Ku dňu 28.11.2014 má LOToS 47 členov
- aktuálny zoznam členských TV nájdete v sekcii TELEVÍZIE

Odvolanie výkonnej riaditeľky LOToS na základe vlastnej žiadosti

Kongres LOToS na základe platného hlasovania odvolal z funkcie výkonnú riaditeľku Mgr. Natašu Petrovú, na základe vlastnej žiadosti, s účinnosťou ku dňu 15.1.2015.

Voľba nového výkonného riaditeľa LOToS

Kongres LOToS z dôvodu odvolania doterajšej výkonnej riaditeľky v priebehu jej funkčného obdobia, zvolil na základe platného hlasovania do funkcie výkonnej riaditeľky LOToS: Danu Reindlovú z RTV Prievidza s účinnosťou od 16.1.2015 – na obdobie do termínu najbližšieho zasadnutia Kongresu LOToS, na ktorom sa uskutočnia nové voľby do všetkých orgánov Spolku LOToS.

Najbližšie zasadnutie Kongresu LOToS, na ktorom sa uskutočnia nové voľby do všetkých orgánov Spolku LOToS, sa uskutoční dňa: 20. marca 2015.