X

V dňoch 26. a 27. apríla 2013 sa v Dolnom Kubíne v priestoroch hotela Park uskutočnilo odborné školenie redaktorov a kameramanov lokálnych a regionálnych TV : „Audiovizuálna žurnalistika I.“ Školenie organizoval LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska v spolupráci s Nadáciou na podporu občianskych aktivít (NPOA) a zúčastnilo sa ho 35 redaktorov a kameramanov zo 17 členských TV LOToS.

Pod vedením odborných lektorov Stanislavy Benickej, Janky Zvalovej (redaktori), Ľubora Marka a Marcela Blahuta (kameramani) bolo školenie zamerané predovšetkým na:

Vzdelávacie aktivity pracovníkov lokálnych a regionálnych TV budú pokračovať seminárom: „Audiovizuálna žurnalistika II.“ a sprievodným workshopom v kategóriách spravodajstvo a publicistika, ktorý sa uskutoční v rámci XV. ročníka Prehliadky tvorby lokálnych TV v októbri 2013 v Dolnom Kubíne.

Do konca kalendárneho roka bude tiež spracovaný manuál pre začínajúcich redaktorov, ktorý bude následne zaslaný a sprístupnený v audiovizuálne multiplikovanej podobe všetkým členským TV LOToS.

X