X

Prehliadka raz ročne mapuje, prezentuje a porovnáva úroveň tvorby lokálnych a regionálnych televízií na Slovensku. Hlavným cieľom podujatia je zvyšovanie kvality programov vyrábaných a vysielaných v lokálnych televíziách, s dôrazom na podporu pôvodnej tvorby a nezávislosť lokálneho a regionálneho televízneho vysielania u nás.

Prehliadka je súťažná. Televízie môžu svoje príspevky prihlásiť do 4 kategórií: dokument, spravodajstvo, publicistika a reklama. Do súťaže môžu príspevky prihlásiť televízie, ktoré sú členmi LOToS. Propozície a prihlášku do súťažnej projekcie nájdete v sekcii WORKSHOP.

Okrem tradičných ocenení pre zúčastnené TV, budú aj na tomto ročníku vo všetkých súťažných kategóriách autorom najlepších a najzaujímavejších príspevkov udelené ceny a prémie Literárneho fondu.

Súčasťou Prehliadky je od jej vzniku aj sprievodný workshop, zameraný na odborné rozbory prihlásených príspevkov. Počas workshopu budú súťažné príspevky vo všetkých kategóriách hodnotiť a rozoberať členovia odbornej poroty, ktorí sa v neformálnej diskusii so zúčastnenými tvorcami budú snažiť riešiť a odstraňovať zistené nedostatky.

Pre návštevníkov Prehliadky opäť pripravujeme seminár zameraný na aktuálne problémy vysielateľov v spolupráci s Radou pre vysielanie a retransmisiu, budeme sa zaoberať možnosťami výroby spoločných programov, ako aj ich výmenou medzi televíznymi stanicami. V rámci sprievodného programu môžu účastníci navštíviť výstavu najnovšej televíznej techniky.

PREHLIADKA JE REALIZOVANÁ VĎAKA PODPORE NADÁCIE OTVORENEJ SPOLOČNOSTI – OPEN SOCIETY FOUNDATION