X

Dňa 7. decembra 2011 sa v Žiline uskutočnilo zasadnutie Kongresu LOToS. Zástupcovia členských TV LOToS odsúhlasili Správu o činnosti a Účtovnú závierku LOToS za predchádzajúci rok. Kongres ďalej prerokoval prijatie nových členov, ukončenie členstva a návrh na vylúčenie členských televízií, ktoré nemajú uhradené členské poplatky za roky 2010 a 2011. Novými členmi LOToS sa stali: TV Hronka Banská Bystrica, MARTIN.TV Martin a TV Region Košice. Členstvo v roku 2011 ukončili: TV Ľubica, TV 13 Banská Bystrica a LEONARD TV PRODUCTIONS Zvolen. Ku dňu 7.12.2011 má LOToS 58 členov (aktuálny zoznam členských TV nájdete v sekcii: TELEVÍZIE). Kongres poveril riaditeľku LOToS, aby upozornila tie členské televízie, ktoré nemajú uhradené členské poplatky za roky 2010 a 2011, aby svoje podlžnosti uhradili najneskôr do 31. januára 2012. Televíziám, ktoré tak neurobia skončí členstvo v LOToS ku dňu 1. 2. 2012. Riaditeľka LOToS Nataša Petrová informovala účastníkov Kongresu, že XIV. ročník Prehliadky tvorby lokálnych TV staníc Slovenska – WORKSHOP 2012 sa uskutoční v dňoch 5.- 6. októbra 2012 v Dolnom Kubíne.