X

V sobotu 7. mája 2011 sa v areáli Televízie Trenčín uskutočnila digitálna Garden párty pri príležitosti naštartovania digitálneho vysielania regionálnou Televíziou Trenčín. Táto televízna stanica hostila významných zástupcov štátnej správy i mediálnej sféry.

V úvode príjemného sobotňajšieho popoludnia, majiteľovi televízie a jej pracovníkom zagratuloval aj minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ. Vo svojom príhovore vyzdvihol dobré meno Televízie Trenčín nielen v regióne ale aj v celej Európe. Zdôraznil, že v roku kedy Trenčianska televízia oslavuje 10-te výročie od svojho vzniku, je digitalizácia tou pridanou hodnotou, ktorá vrámci inovácie umožňuje ešte kvalitnejšie komunikovať občanom so zástupcami verejnej správy a exekutívy. Všetko dobré do ďalších 30-tich rokov a najmä veľa spoločných divákov, zaželal Televízii Trenčín aj župan Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček MPH. V ďalšom príhovore Mgr. Nataša Petrová, výkonná riaditeľka spolku lokálnych televízií LOToS, ocenila okrem iného aj skutočnosť, že Televízia Trenčín je v poradí druhou terestriálnou regionálnou televíziou (po TV SEN Senica), ktorá úspešne zavŕšila digitalizačný proces. Hudobným hosťom úspešnej Garden párty bol známy slovenský spevák populárnych piesní Peter Stašák. Vtipným vyvrcholením celého podujatia bolo odovzdanie symbolického digitálneho bicykla najaktívnejšiemu spolupracovníkovi Televízie Trenčín za uplynulé 10-ročie Ing. Jozefovi Miklošovi. Menovaný v žltom tričku absolvoval čestné kolo okolo areálu TV Trenčín a mnohým skeptikom ukázal, že optimizmus a dobrá fyzická kondícia sú vítanou devízou aj bezmála 82 ročného manažéra. Celému podujatiu dominovala pohoda, vynikajúce počasie a príjemná hudba skupiny Digital Band.