X

V Dolnom Kubíne sa 8. - 9. apríla uskutočnil už XIII. ročník Prehliadky tvorby lokálnych TV staníc Slovenska – WORKSHOP 2011, ktorej organizátorom je LOToS. Do súťažnej projekcie prihlásilo svoje príspevky 31 televízií. V štyroch kategóriách : dokument, reklama, spravodajstvo a publicistika si mohli účastníci pozrieť spolu 82 príspevkov. Na tohtoročnom ročníku boli najsilnejšie zastúpené kategórie spravodajstva a publicistiky. Pre účastníkov Prehliadky, ktorých sa tohto roku zišlo viac ako 160, bol okrem súťažnej projekcie pripravený aj bohatý sprievodný program – veľký záujem bol hlavne o seminár na tému: „Aktuálne problémy vysielateľov“ , ktorý organizátori pripravili v spolupráci s Radou pre vysielanie retransmisiu, ale návštevníkov zaujala aj výstava a prezentácie najnovšej televíznej techniky, burza programov, či ukážky profesionálneho líčenia...

Prehliadka tvorby lokálnych TV staníc Slovenska aj na tomto ročníku potvrdila stúpajúcu úroveň pôvodnej tvorby vznikajúcej v lokálnych a regionálnych televíznych štúdiách , ako aj veľký záujem samotných tvorcov o toto podujatie.

Mgr. Nataša Petrová
výkonná riaditeľka LOToS