X

LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska na zasadnutí Kongresu dňa 9. 12. 2010 v Dolnom Kubíne prerokoval možnosť pristúpenia k novému Etickému kódexu Slovenského syndikátu novinárov, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2011.

Na Kongrese LOToS k novému Etickému kódexu SSN pristúpilo 30 členských TV LOToS:

 1. TV Nové Mesto Bratislava
 2. TV Pohoda, Nové Mesto nad Váhom
 3. Bardejovská televízia, Bardejov
 4. Žilinská televízia, Žilina
 5. TV AVT, Prievidza
 6. TV Pezinok
 7. TV Poprad
 8. TV Prešov
 9. TV Wywar , Holíč
 10. TV Reduta, Spišská Nová Ves
 11. Devínskonovoveská TV, Bratislava
 12. Mestská televízia Trnava
 13. ATV Žiar nad Hronom
 14. TV Zemplín, Michalovce
 15. TV Central , Nitra
 16. TV Turiec, Martin
 17. TV Trenčín
 18. Leonard TV Production, Zvolen
 19. TV Liptov, Liptovský Mikuláš
 20. VIO TV, Banská Štiavnica
 21. TV 13 (BBSK a.s.), Banská Bystrica
 22. RTV KREA, Galanta
 23. TV Karpaty, Piešťany
 24. Kežmarská televízia, Kežmarok
 25. Turzovská TV, Turzovka
 26. TV Oravia, Námestovo
 27. Levočský televízny magazín, Levoča
 28. TV Patriot , Bratislava
 29. TV Nitrička, Nitra
 30. Infoštúdio mesta Dolný Kubín

Členské televízie LOToS, ktoré sa Kongresu nezúčastnili, majú možnosť k novému Etickému kódexu pristúpiť individuálne. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť písomne Slovenskému syndikátu novinárov.

Úplné znenie novelizovaného Etického kódexu SSN nájdete v sekcii NA STIAHNUTIE