XKONGRES LOToS 2014

Dňa 28. novembra 2014 sa v Dolnom Kubíne uskutočnilo zasadnutie Kongresu LOToS. Zástupcovia členských TV LOToS na ňom odsúhlasili Správu o činnosti a Účtovnú závierku LOToS za predchádzajúci rok.

VIAC INFORMÁCIÍ

XMANUÁL PRE ZAČÍNAJÚCICH REDAKTOROV

LOToS - spolok lokálnych TV staníc Slovenska pripravil pre členské TV manuál pre začínajúcich redaktorov pod názvom „Lokálne televízie – priestor pre občiansku diskusiu a dohodu“. Jeho autorkou je mediálna expertka PhDr. Stanislava Benická, dlhoročná spolupracovníčka LOToSu, lektorka a porotkyňa našich Workshopov.

VIAC INFORMÁCIÍ

XPROJEKT: OBČANIA PRE DEMOKRACIU

LOToS – spolok lokálnych TV staníc Slovenska realizuje v období od januára 2014 do decembra 2014 projekt pod názvom: Občania pre demokraciu.

„Projekt Občania pre demokraciu bol podporený sumou 33 391 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Občania pre demokraciu je Posilnenie aktívneho občianstva“.

Projekt je motivovaný snahou prispieť k zvýšeniu citlivosti občanov voči netransparentnému uplatňovaniu právomocí samospráv a štátnych inštitúcií na lokálnej a regionálnej úrovni.

VIAC INFORMÁCIÍ

XKONGRES LOToS 2013

Dňa 30. mája 2013 sa v Dolnom Kubíne uskutočnilo zasadnutie Kongresu LOToS. Zástupcovia členských TV LOToS na ňom odsúhlasili Správu o činnosti a Účtovnú závierku LOToS za predchádzajúci rok.

VIAC INFORMÁCIÍ

XŠKOLENIE REDAKTOROV A KAMERAMANOV

V dňoch 26. a 27. apríla 2013 sa v Dolnom Kubíne v priestoroch hotela Park uskutočnilo odborné školenie redaktorov a kameramanov lokálnych a regionálnych TV pod názvom :“Audiovizuálna žurnalistiska I.“.

VIAC INFORMÁCIÍ

XNEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE SA MÔŽU OPÄŤ UCHÁDZAŤ O CENU ZA SOCIÁLNU INTEGRÁCIU

Nadácia ERSTE otvára novú výzvu na podanie prihlášky do projektu Cena Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu, v ktorej až 33 víťazných projektov bude odmenených celkovou sumou 610 000 eur.

VIAC INFORMÁCIÍ

XPRIPRAVUJEME XIV. ROČNÍK PREHLIADKY TVORBY LOKÁLNYCH TV STANÍC SLOVENSKA

V dňoch 5. - 6. októbra 2012 sa v Dolnom Kubíne v priestoroch hotela Park uskutoční už XIV. ročník Prehliadky tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska – WORKSHOP 2012. Prehliadku organizuje LOToS – spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska, ktorý v súčasnosti zastrešuje 51 lokálnych a regionálnych TV z celej SR.

VIAC INFORMÁCIÍ

XKONGRES LOToS 2011

Dňa 7. decembra 2011 sa v Žiline uskutočnilo zasadnutie Kongresu LOToS. Zástupcovia členských TV LOToS odsúhlasili Správu o činnosti a Účtovnú závierku LOToS za predchádzajúci rok.

VIAC INFORMÁCIÍ

XPREHLIADKA "KAFKA 2011"

V dňoch 11. - 12. novembra 2011 sa v Kopřivnici /ČR/ uskutočnil jubilejný 15. ročník súťažnej prehliadky tvorby regionálnych televíznych štúdií a videoštúdií. Svoje príspevky na tohtoročnú prehliadku prihlásilo 9 členských TV LOToS. S radosťou konštatujeme, že slovenské televízie na "KAFKE 2011" bodovali vo všetkých súťažných kategóriách. Oceneným srdečne blahoželáme!

VIAC INFORMÁCIÍ

XTELEVÍZIA TRENČÍN UŽ VYSIELA DIGITÁLNE

V sobotu 7. mája 2011 sa v areáli Televízie Trenčín uskutočnila digitálna Garden párty pri príležitosti naštartovania digitálneho vysielania regionálnou Televíziou Trenčín. Táto televízna stanica hostila významných zástupcov štátnej správy i mediálnej sféry.

VIAC INFORMÁCIÍ

XSKONČIL XIII. ROČNÍK PREHLIADKY LOKÁLNYCH TV STANÍC SLOVENSKA

V Dolnom Kubíne sa 8. - 9. apríla uskutočnil už XIII. ročník Prehliadky tvorby lokálnych TV staníc Slovenska – WORKSHOP 2011, ktorej organizátorom je LOToS. Do súťažnej projekcie prihlásilo svoje príspevky 31 televízií.

VIAC INFORMÁCIÍ

XODBORNÝ SEMINÁR

Dňa 20. januára 2011 sa v Senici uskutočnil odborný seminár na tému: "Digitálne vysielanie lokálnej TV v praxi", ktorý zorganizovala TV SEN, s.r.o. Senica a LOToS. Na seminári vystúpili zástupcovia Rady pre vysielanie a retransmisiu - prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. (predseda Rady), JUDr. Ľuboš Kukliš (riaditeľ Kancelárie Rady) a zástupcovia Telekomunikačného úradu SR - Ing. Juraj Michňa (podpredseda TÚ SR) a Ing. Milan Mizera (riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra TÚ SR). Pre viac ako 40 účastníkov z 24 členských TV LOToS bola pripravená aj krátka prezentácia spoločnosti B PLUS TV, a.s., ktorá projekt digitálneho vysielania v Senici realizovala a prehliadka technologických zariadení pre vysielanie DVB-T. Seminára sa ako hosť zúčastnil aj primátor mesta Senica RNDr.Ľubomír Parízek. Spravodajský príspevok z podujatia, ktorý spracovala TV Oravia Námestovo, si môžete pozrieť kliknutím na nasledujúci link:

PRÍSPEVOK Z PODUJATIA

XPRISTÚPENIE K NOVÉMU ETICKÉMU KÓDEXU SSN

LOToS – spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska na svojom Kongrese dňa 9. decembra 2010 v Dolnom Kubíne prerokoval možnosť pristúpenia k novému Etickému kódexu Slovenského syndikátu novinárov, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2011. Na Kongrese LOToS k novému Etickému kódexu pristúpilo 30 členských TV LOToS.

VIAC INFORMÁCIÍ

X

DÔLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY